http://www.halfogok.hu/

Tisztelt Horgásztársak, kedves Vendégeink!

Szeretnénk jelezni, hogy a bugaszegi horgásztó a húsvéti hosszú hétvégén napijegyes vendégeink részére is nyitva áll. Péntektől hétfőig napközben várjuk horgász vendégeinket!

Nyitás reggel 8 órakor, zárás délután 18 órakor.

A korábbi évekhez hasonlóan napijegyet 2023. évre érvényes állami napijegy birtokában a halőrháznál lehet megvásárolni. A napijegy ára 6000.- forint, mely összegért 1 darab méret korlátozás alá eső nemes halat (ponty, amúr, süllő, harcsa) és 3 kg fehér halat (keszeg, kárász) vihet haza a horgász. Pontymatrac használata kötelező!

Kérjük vendégeinket, hogy fokozottan ügyeljenek a tó és a környezet tisztaságára. A korábbi gyakorlat szerint a tó körüli hulladékgyűjtő edények megszűntek, így kérünk mindenkit, hogy készüljön a kiürült dobozok zacskók hazavitelére. 

Minden vendégünknek élményekben gazdag horgász napokat kívánunk!

 

 

Tisztelt Horgásztárs!

2023. február 5-én az egyesület vezetősége rendkívüli közgyűlést hívott össze, ahol a tagság jelentős változásokról döntött, mind a napijegyes, mind pedig az éves területi jegyet vásárló horgászokkal kapcsolatosan.

A tavon a korábbi években megszokott napijegyes horgászat lehetősége megszűnik. Ennek oka elsősorban a magas bér, azok járulékai, valamint a kapcsolódó energia és szolgáltató díjak emelkedése. A tagság úgy határozott, hogy a napijegyes horgászati lehetőséget, valamint az ehhez kapcsolódó halőrzést, jegyárusítást kizárólag 2023. június, július és augusztus hónapokban biztosítja péntek, szombat és vasárnap napokon, s kizárólag nappal. Ennek megfelelően napijegyes horgászok részére az éjszakai horgászat lehetősége teljesen megszűnik ettől az évtől. A napijegyek ára 6000.- forintra emelkedik, s az előző évekhez hasonlóan 1 darab méret korlátozás alá eső nemes halat (ponty, amúr, süllő, harcsa) és 3 kg fehér halat (keszeg, kárász) vihet haza a horgász.

Tervünk szerint az első napijegyes horgászat részére biztosított hétvége 2023. április 7-én húsvétkor lesz (kizárólag nappal). 

Tisztelettel kérjük napijegyes horgásztársainkat, hogy a tagság döntését szíveskedjenek tudomásul venni. Korábban redndszeres napijegyes vendégeink részére javasoljuk, hogy gondolják meg egy rendes tagsági státusz megszerzésének lehetőségét. Ezzel kapcsolatosan érdeklődjenek telefonszámainkon!

Köszönettel: Vezetőség
 

JEGYZŐKÖNYV

a Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

rendkívüli Közgyűléséről

 

Készült: 2023. február 5.-én, vasárnap, 09:00-10:10 óra között.

 

Helyszín: Urányi János Sport és Szabadidő Központ Tanácskozó terme.

     8630Balatonboglár, Gaál Gaszton. u. 58.

 

Tárgy: a Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület (a továbbiakban: DBSE) rendkívüli közgyűlése.

 

Jelen vannak:

Az egyesület, szavazásra jogosult tagok közül 66 fő, a jegyzőkönyvhöz 1. számú mellékletként csatolt jelenléti ív szerint

 

A Közgyűlés levezető elnöke Boskovics József köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 129 szavazásra jogosult tag közül 66 fő jelen van, így a közgyűlés határozatképes.

 

A levezető elnök javaslatot tesz a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének (1 fő) és jegyzőkönyv hitelesítőinek (2 fő) személyére. A Közgyűlés részéről más személyekre javaslat nem érkezett.

 

A Közgyűlés Kgy. 1/2023. (02.06) számú határozata:

A Közgyűlés 66 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének Peszt Péter urat, a jegyzőkönyv hitelesítőjeként Farkas György és Szabó László urakat.

 

A levezető elnök javaslatot tesz a Közgyűlés napirendi pontjaira. A javasolt napirendeken túl a Közgyűlés tagjai részéről más napirendi pontra javaslat nem érkezett.

 

A Közgyűlés Kgy. 2/2023. (02.06) számú határozata:

A Közgyűlés 66 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

  1. Az Egyesület 2023 évre vonatkozó tagdíjának és alapvető horgászrendjének kialakítása (előadó: Stanka Gábor elnök).
  2. Az Egyesület működésével kapcsolatos egyéb feladatok meghatározása (előadó: Stanka Gábor elnök).

 

II.

Napirendi pontok megtárgyalása

 

1. napirendi pont:

1. Az Egyesület 2023 évre vonatkozó tagdíjának és alapvető horgászrendjének kialakítása. Előadó: Stanka Gábor elnök

 

Az elnök ismerteti a Közgyűléssel az Egyesület jelenlegi anyagi és működési helyzetét, valamint a 2023 évre várható működési lehetőségeket (a helyzet értékelése, valamint a lehetőségek szövege a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként kerül csatolásra).

 

Javaslatok, hozzászólások következtek:

 

Peszt Péter elmondja, hogy az elnökséggel párhuzamosan tájékozódott a többi horgász egyesület tagdíjainak mértékéről, valamint több egyesületi taggal folytatott beszélgetést az idei év lehetőségeiről. Az éves tagsági díjak 70-120 ezer forint között változnak a hasonló egyesületek esetében. Ezek alapján a következő javaslatot teszi a közgyűlés számára:

az éves tagdíj mértékét 80 ezer forint / fő javasolja elfogadni közgyűlésnek,

az egyszeri halasítás mértéke új belépők számára 80 ezer forintban fogadja el közgyűlés.

Minderre azért van szükség, mert megnövekedtek minimálbérek és járulékai, valamint a hétvégi pótlékok 4 milliós kiadást jelentenének. A halasitás ebben az évben várhatóan eléri a ponty esetében a 2 ezer forint/kg-os beszerzési árat, valamint a tó bérleti díja és az egyéb költségek emelkedése is szükségessé teszi az elkerülhetetlen markáns tagdíjemelést.

 

Kozári Miklós: az előzőekben elmondottakkal egyetért. Átlagosan 30-40 %-os a tagdíjemelés, de ott, ahol alacsony szinten tudták tartani, ott a duplája, vagy magasabb. A napijegy 6 ezer forint legyen, amiben vihessen magával a kifogott mennyiségből. Javasolja az új belépők egyszeri halasítási összeg befizetését 80 ezer forintban. Sajnos az egyesületünk sajátos bérlése nem teszi lehetővé a halasítási pályázaton való részvételt, de ezen most nem tudunk változtatni. Megerősíti, hogy a ponty várható beszerzési ára 2 ezer forint lesz és ráadásul hiány is várható, tehát időben kell lefoglalnunk a telepítési mennyiséget.

 

Eppli Péter elmondja, hogy az elmúlt két évben nem volt pozitív a költségvetésünk és az előzetes számítások alapján is minimum 76 ezer forintra szükséges a tagdíjat emelni.

 

Szabó László javasolja a tagdíj befizetési határidő megállapítását április 15-ig. Részletfizetési kedvezményt írásban az elnökséghez lehessen benyújtani. A döntést az elnökség hozza meg és ennek is a végső határideje június lehessen.

 

Horváth Tibor elmondja, hogy a 70 ezer forint tagdíj kevésnek tűnik a működéshez, így mértéke 80 ezer forint legyen.

 

Kutasi László a 80 ezer forintot javasolja.

 

Badics Lajos javasolja, hogy a kettő között állapítsuk meg 75 ezer forintban.

 

Király István javasolja, hogy az új belépő tagok két részletben fizethessék be a tagdíjat és a halasítás díját.

 

A Közgyűlés részéről további kérdés és kiegészítés nem érkezett.

 

A Közgyűlés Kgy. 3/2023. (02.05) számú határozata:

A Közgyűlés 45 igen, 8 nem, 13 tartózkodás mellett az éves tagdíjat 80 ezer forintban, az új belépő tagok egyszeri halasítási hozzájárulását 80 ezer forintban állapítja meg. A Közgyűlés felhatalmazza az Elnökséget részlefizetési kérelem elbírálására, melyet írásban kell benyújtani az Elnökségnek címezve. A Közgyűlés az Ifjúsági tagok díjmértékét a felnőtt tagok díjának 50 %-ban állapítja meg.

Éves gyermek engedély 12 éves korig 5 ezer forintban állapítja meg.

A tagdíjbefizetés határideje április 15., vagy az elnökség részletfizetési döntésének megfelelően legkésőbb június 30.-a.

Az új belépő tagok fizetési határideje értelem szerűen, valamint az Elnökség részletfizetési döntésének megfelelően.

Addig, amig a tag a tagdíját nem fizette meg egészben, vagy részben a horgászatát nem kezdheti meg.

Napijegyeket váltani péntek, szombat, vasárnap és ünnepnapok van lehetőség a halőrháznál és kizárólag nappali horgászatra jogosítanak fel. A Napijegy ára 6 ezer forint / nap, ifjúsági napijegy a felnőtt napijegy árának 50 %-a.

Éjszakai horgászatot kizárólag tagok végezhetnek szerda, péntek, szombat napokon.

 

2. napirendi pont:

  1. Az Egyesület működésével kapcsolatos egyéb feladatok meghatározása (előadó: Stanka Gábor elnök).

 

Az előadó ismertette a Közgyűlés résztvevőivel a működéssel kapcsolatos egyéb feladatokat, a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként kerül csatolásra).

 

Szabó László javasolja, hogy az egyéb kifogható hal mennyisége 3 kg helyett 5 kg lehessen. A napijegyesre is vonatkozzon a halmatrac használata.

 

Peszt Péter javasolja, hogy az elvihető hal mennyisége ne változzon az előző évihez képest.  A napijegyet váltokra szintén az előző évi mennyiséget állapítsuk meg.

 

Boskovics József javasolja, hogy a tagdíjat szombaton és vasárnap 8,00 – 12,00 óra között lehessen a halőrháznál-, vagy telefonon előzetesen egyeztetve.

 

Badics Lajos javasolja, hogy aki az elmúlt évben nem vett részt társadalmi munkában, az ebben az évben pótolhassa, amennyiben nem tesz eleget, akkor a már megállapított 10 ezer forintot fizesse be megváltásként.

 

Stanka Gábor elmondja, hogy tagi nyilvántartó karton kerül bevezetésre, ahol nyilvántartásra kerül a tag társadalmi munkája, a befizetések és egyéb részvételek.

 

A Közgyűlés részéről további kérdés és javaslat nem érkezett.

 

A Közgyűlés Kgy. 4/2023. (02.05) számú határozata:

A Közgyűlés az Egyesület működésével kapcsolatos egyéb feladatként 65 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett a következőket határozza meg:

A tagdíj befizetés szombaton és vasárnap 8,00 – 12,00 óra közötti időpontban a halőrháznál-, vagy telefonon előzetesen egyeztett időben és helyen történhet.

A Közgyűlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy a napijegyek kiadására az adott napokra fizetett alkalmazottat vegyen igénybe. Napijegyek árusítása a Halőrháznál történhet péntek, szombat, vasárnap és ünnepnap esetében, mely nappali horgászatra jogosít fel. A naptári napok meghatározására a Közgyűlés az Elnökséget hatalmazza fel. A napijegyet váltok a 2023-as évben is a 2022-es évben meghatározott mennyiségű halat vihetik magukkal.

A tagok a 2023-as évben is a 2022-es évben meghatározott mennyiségű halat vihetik el.

Az a Tag, aki a meghirdetett társadalmi munka napján és a pótnap egyikén sem vesz részt, az 10 ezer forint befizetésével válthatja meg távolmaradását.

A Közgyűlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy az Egyesület érdekét figyelembe véve egyéb horgászrendre vonatkozó szabályokat meghozza.

A Közgyűlés felhívja az Elnökség figyelmét, hogy a nyitvatartási időt, a horgászrendet és szabályzatot a Halőrháznál és az Egyesület honlapján tegye közzé.

 

A jegyzőkönyv lezárva: Balatonlelle, 2023. február 05.-én 10 óra 10 perckor.

 

 

 

Peszt Péter

jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyv hiteles:

 

 

 

Farkas György

jegyzőkönyv hitelesítő

Szabó László

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 
Tisztelt Horgásztársak!
 
A Bugaszegi Horgásztó életében is szembe kell néznünk a gazdaságot érintő kihívásokkal, s több területen takarékoskodnunk kell. Napijegyes vendégeinket érintő egyik legfontosabb változás, hogy 2022. szeptember 19-től kizárólag péntek reggeltől vasárnap napnyugtáig van lehetőség napijegyet váltani és napijeggyel horgászni. (péntek nappal, péntek éjszaka, szombat nappal, szombat éjszaka és vasárnap nappal). Egyéb napokon kizárólag egyesületi tagjaink használhatják a tavat, s kizárólag Ők horgászhatnak. Ezzel párhuzamosan az ellenőrzések számát növelni fogjuk, s tisztelettel kérjük a tagjainkat is a szabályok betartására. 
Kérjük fentiek tudomásul vételét és betartását!
 
Köszönettel: Vezetőség
 

Tisztelt Tagjaink!

Elkészítettük a szokásos beosztást az éjszakai őrzésekre vonatkozóan. Kérjük, amennyiben bármi oknál fogva nem tudja vállalni a megjelölt napot, úgy mindenki saját maga gondoskodjon helyettesítésről!

Köszönjük

Dátum (2022.) Őrzésért felelős
szeptember 2. péntek Szíjj Gábor
szeptember 3. szombat Benedek András
szeptember 7. szerda Kati fagyizó – Kalász Győző
szeptember 9. péntek Mezőfi Zsolt
szeptember 10. szombat Gazdag Norbert
szeptember 14. szerda Kiss Attila
szeptember 16. péntek Horváth Roland
szeptember 17. szombat Palkó László
szeptember 21. szerda Meggi Bt.
szeptember 23. péntek Sipos András
szeptember 24. szombat Dobos Gábor
szeptember 28. szerda Tuli József
szeptember 30. péntek Schütz Dániel
október 1. szombat Pálfy Róbert
október 5. szerda Stanka Gábor
október 7. péntek Müller Kft.
október 8. szombat Keresztes Norbert
október 12. szerda Németh Zoltán
október 14. péntek Horváth Gergely
október 15. szombat Nagy Béla

 

Élőkép

 

VÍZTÉRKÓD
BUGASZEG

99-059-9-9

 

Nyitvatartás:
Napijegyes horgászok részére ZÁRVA! 
 
Halőr telefonszáma:
(70) 411 - 4198
 
Időkép felhőkép
Felhőkép

Facebook

Támogatóink

 
 
Go to top