http://www.halfogok.hu/
 Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület
Balatonboglár-Bugaszeg

HORGÁSZREND 2013

 

ÉVES TAGDÍJ:

 8.500 Ft

ÉVES TERÜLETI ENGEDÉLY:

30.000 Ft

IFI TAGDÍJ:

5.000 Ft

IFI ÉVES TERÜLETI ENGEDÉLY:

14.000 Ft

ÉVES CSÓNAKOS HORGÁSZAT:

6.000 Ft

ÁLLAMI JEGY:

2.000 Ft

FOGÁSI NAPLÓ:

70 Ft

TÁRSADALMI MUNKA MEGVÁLTÁS:

10.000 Ft

ÉJSZAKAI HALŐRZÉS MEGVÁLTÁS:

4.000 Ft

 

A tagoknak lehetőségük van napi csónakos jegy váltására, melynek ára 1000 Ft/nap.
Az éves területi engedéllyel 25 db nemes hal fogható ki. Ezen mennyiség feletti nemes hal fogásra további éves területi engedély váltásával (évente egy alkalommal), melynek ára 40.000 Ft, továbbá napijegyes horgászként van lehetőség.

A tagdíj, illetve a területi engedély FIZETÉSI HATÁRIDEJE 2013.04.15. Lehetőség van a területi engedély két részletben való kifizetésére egyedi elbírálás alapján, melyhez a vezetőséghez benyújtott írásos kérelem szükséges!

KÉRÜNK MINDENKIT, HOGY A TAGDÍJ ÉS A TERÜLETI ENGEDÉLY BEFIZETÉST KÉSZPÉNZBEN A HALŐRHÁZNÁL VAGY ÁTUTALÁSSAL A KÖVETKEZŐ SZÁMLASZÁMRA: 67000193-11005463 RENDEZZE!Rendkívüli esetben csekken is be lehet fizetni a tagdíjat.

A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt a halőrház falán elhelyezett dobozban levő beíró lapra nevét nyomtatott betűvel, OLVASHATÓAN beírni, távozáskor a halőr köteles a kifogott halat a fogási naplóban szereplő adatokkal egyezően a távozás időpontjával együtt bejegyezni. A napijegyes horgászok a napijegy váltásakor kapott fogási naplót távozás előtt kitöltve kötelesek a halőrháznál leadni. Minden horgász köteles betartani a napi horgászat idejének korlátozását. A beíró füzetnél kifüggesztett aktuális zárási időpontig a horgásztó területét el kell hagyni!

A kifogott és szákban elhelyezett nemes halat a fogást követően azonnal be kell jegyezni a fogási naplóba, ebből eredően darabonkénti tömeget kell beírni, több darabot összevonni és egy súlyt beírni nem szabad! A kifogott és a szákban elhelyezett halat CSERÉLGETNI TILOS! A drótos haltartó szák használata tilos!

?Egyéb halak? esetén megkülönböztetés nem szükséges (pl. keszeg, kárász, törpeharcsa, busa), ezek összsúlyát a horgászat befejezésekor a fogási napló egyéb rovatába kell beírni.

Csónakot kikötni csak a kiépített kikötőhelyen, illetve a saját stégnél lehet. A csónakos horgász a parton, ill. a stégen horgászókat semmilyen formában nem zavarhatja! Éjszakai csónakos horgászat csak az egyesületi tagok számára lehetséges!
A tavon foglalt helynek csak a stégek számítanak. A foglalt helyekre vonatkozó szabályok az országos horgászrendben előírtakkal azonosak. A stégeket a tulajdonos nevével, horgászigazolványának számával ellátott táblával kötelező ellátni! A stégek tulajdonosai kötelesek a stégeket biztonságos, horgászatra alkalmas állapotban tartani! A stégek szükség szerinti felújításának, biztonságossá tételének határideje: 2013. március 28. Azokat a stégeket, amelyek a megadott határidőig nem kerülnek felújításra, eltávolítjuk lehetőséget adva ezzel más tagtársaknak stég létesítésére.

Minden horgásztárs köteles a tó teljes területén ügyelni a környezet tisztántartására, a nádas, az élővilág megóvására!

Az etetés helyét kizárólag parafa dugó, nádszál vagy dőlőbója segítségével lehet megjelölni!

Telepítést követő 3 napig a telepített halfajt elvinni TILOS!

Ragadozó halra horgászni letett bottal egyágú horoggal, pergető ill. legyező módszerrel lehetséges.

Faj szerinti méretkorlátozások az alábbiak:
 

Faj

Elvihető méret alsó határa

Amúr

40 cm

Csuka

75 cm (max. évi 3 db)

Harcsa

50 cm

Ponty

30 cm

Süllő

40 cm

   

Balin

TILOS ELVINNI!

Compó

TILOS ELVINNI!

 


A fentieknél rövidebb halat megtartani, szákba tenni TILOS! A mérést az orrcsúcstól a farok úszó tövéig kell elvégezni. Csukát elvinni a 3 db felett csak az alábbi áron lehetséges:
5 kg-os méretig: 1800 Ft/kg, míg 5 kg-os méret felett: 2800 Ft/kg
5kg-nál nagyobb pontyot elvinni szigorúan TILOS!

Felnőtt horgász két bottal, azon legfeljebb három horoggal horgászhat. Az egyesületi tag saját, napijeggyel nem rendelkező vendégének átadott készsége természetesen a tag készségének számit. A vendég csak a taggal azonos horgászhelyen horgászhat!

Kifogható éves mennyiség 25 db nemes hal, ebből max. 3 db 75 cm-nél nagyobb csuka lehet.

Egy nap összesen 2 db, hetente összesen 6 db nemes hal fogható. Egyéb halból napi 3 kg kifogása engedélyezett.

Ifjúsági horgász egy bottal, három horoggal, de tetszőleges módszerrel (úszós, fenekezős egyaránt) horgászhat. A kifogható éves mennyiség 12 db nemes hal, hetente max. 3 db. Napi mennyiség 1 db nemes hal, ill. 1.5 kg egyéb.

Kérünk mindenkit, hogy távozáskor külön felszólítás nélkül a csomagokat, ill. gépjárművet az erre feljogosított személyeknek megmutatni szíveskedjenek! A horgászok KÖTELESEK a kifogott halat a halőrháznál bemutatni és leméretni! A halőr, ill. a vezetőségi- és a FEB tagok a horgászok gépkocsiját bármikor ellenőrizhetik. Az együttműködés megtagadása esetén fegyelmi felelősségre vonásra kerül sor, mely kizárással/eltiltással jár!

A fentiek be nem tartása fegyelmi vétségnek bizonyul. A fegyelmi vétséget elkövetők engedélye azonnali bevonásra kerülhet. Horgászni csak a tagsági díj befizetése és az engedély érvényesítése után lehet! Ellenőrzéskor az engedélyt az erre jogosult személynek be kell mutatni.

Ellenőrzésre jogosult a mindenkori halőr valamint a vezetőségi, ill. a FEB. tagok, valamint az egyesület vezetősége által megbízott személyek (társadalmi halőrök). A tó felügyeletét a mindenkori halőrök, a tagok, a társadalmi halőrök valamint a polgárőrség végzi.

Az egyesület vagyontárgyainak rongálása, eltulajdonítása, ill. a halak illetéktelen elvitele azonnali kizárást von maga után!

Az egyesület vezetősége a bekövetkezett balesetekért nem vállal (erkölcsi, anyagi, jogi) felelősséget.

Az egyesület érdekében a tavon rendezendő horgászversenyek ideje alatt horgászni TILOS!

Kérünk mindenkit, hogy a horgászat megkezdése előtt tájékozódjon a halőrháznál, ill. honlapunkon a versenyek időpontjáról!
Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a fogási napló leadása mindenki számára kötelező! Aki ezt a tárgyévet követő év január 10-ig nem teszi meg, az a következő évben nem válthat engedélyt!

A fentieken kívül az országos horgászrend betartása kötelező!

A horgásztó tervezett nyitása: 2013.03.15. A pontos szezonkezdésről kérjük érdeklődjön az egyesület telefonszámain, ill. figyelje honlapunkat (bugaszegito.hu). Horgászni csak a tagdíj és a területi engedély befizetése után lehetséges!

Társadalmi munka időpontja: 2013.03.23. 08:00 órától

Kérjük, hogy különböző eszközöket (lapát, gereblye, kapa, ásó, motoros fűrész, stb.) lehetőség szerint mindenki hozzon magával. Külön írásbeli kérésre a társadalmi munkát az év folyamán (egyeztetve) más időpontokban is el lehet végezni. A társadalmi munkán való részvétel minden egyesületi tag számára kötelező. Amennyiben az előre meghirdetett napokon nem tud vagy nem kíván megjelenni és a társadalmi munkán részt venni, úgy 10.000 Ft meg fizetésével módja van a társadalmi munka megváltására vagy a vezetőség által jóváhagyott egyéb tevékenységgel pótolhatja.

Házi horgászverseny tervezett időpontja: 2013.04.20. 8:00 órától

Nevezés 7:00 órától, a nevezési díj 1000 Ft, amely helyben fizetendő.

Éjszakai horgászati lehetőség: 2013.04.12-től kizárólag péntek, ill. szombat éjszaka.

Kizárólag tagok számára ugyancsak 2013.04.12-től a szerdai nyitva tartás a már megszokott módon hosszabb lesz.

Az éjszakai őrzés a tagok részéről a következő képpen történik:
Évente egy alkalommal minden (egészségileg nem korlátozott) tagtársunknak kötelező. A beosztást a vezetőség sorsolás útján elkészíti, mely a halőrháznál kifüggesztésre kerül. Cserélni kizárólag csak akkor lehet, ha a tag másik taggal megállapodik és a változást a halőrháznál bejelenti!
Éjszakai őrzés megváltása: 4000Ft

Minden tagtársunknak ajánljuk figyelmébe az alapszabályunk és az országos horgászrend tanulmányozását, melyek rendelkezései minden Bugaszegen horgászó horgásztársunkra érvényesek!

Elérhetőségeink:
Halőrház: 06-70/4114-198
Elnök: 06-30/9394-014
Titkár: 06-30/2883-583
Honlap: www.bugaszegito.hu
Görbüljön a bot, füstöljön a fék, fortyogjon a harcsapörkölt!

a vezetőség nevében
Stanka Gábor
elnök
Balatonboglár-Bugaszeg, 2013.02.06.
 
http://deseda.hu

Élőkép

 

VÍZTÉRKÓD
BUGASZEG

99-059-9-9

 

Nyitvatartás:
Napijegyes horgászok részére ZÁRVA! 
 
Halőr telefonszáma:
(70) 411 - 4198
 
Időkép felhőkép
Felhőkép

Facebook

Támogatóink

 
 
Go to top