http://deseda.hu

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület
Balatonboglár-Bugaszeg

HORGÁSZREND 2014

Horgászni csak a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló (2013. évi CII. Tv.) törvényben, a MOHOSZ Országos Horgászrendjében és a Dél-balatoni Sporthorgász Egyesület Bugaszegi tavára érvényes horgászrendjében leírtak szerint lehet.

 

ÉVES TAGDÍJ

38.500 Ft

ÉVES BOJLIS TAGDÍJ

53.500 Ft

ÉVES IFI TAGDÍJ

19.000 Ft

ÉVES GYERMEK ENGEDÉLY 12 ÉVES KORIG

5.000 Ft

ÉVES CSÓNAKOS HORGÁSZAT

6.000 Ft

ÁLLAMI JEGY

2.000 Ft

TÁRSADALMI MUNKA MEGVÁLTÁS

10.000 Ft

ÉJSZAKAI HALŐRZÉS MEGVÁLTÁS

4.000 Ft

 


A tagoknak lehetőségük van napi csónakos jegy váltására, melynek ára 1000 Ft/nap.

A tagdíj FIZETÉSI HATÁRIDEJE 2014.04.15.

Lehetőség van a tagdíj két részletben való kifizetésére egyedi elbírálás alapján, melyhez a vezetőséghez benyújtott írásos kérelem szükséges! Erre alkalmas nyomtatvány a halőrháznál kérhető.

Kérünk mindenkit, hogy a tagdíj befizetést készpénzben a halőrháznál vagy átutalással a következő számlaszámra: 67000193-11005463 rendezze!
Rendkívüli esetben csekken is be lehet fizetni a tagdíjat.

HORGÁSZENGEDÉLYT CSAK ÉRVÉNYES ÁLLAMI HORGÁSZJEGY BIRTOKÁBAN LEHET KIVÁLTANI.

Horgászni csak a tagsági díj befizetése és az engedély érvényesítése után lehet! Ellenőrzéskor az engedélyt az erre jogosult személynek be kell mutatni.


A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt a halőrház falán elhelyezett dobozban levő beíró lapra nevét nyomtatott betűvel, OLVASHATÓAN beírni, távozáskor a halőr köteles a kifogott halat a fogási naplóban szereplő adatokkal egyezően a távozás időpontjával együtt bejegyezni. A napijegyes horgászok a napijegy váltásakor kapott fogási naplót távozás előtt kitöltve kötelesek a halőrháznál leadni. Minden horgász köteles betartani a napi horgászat idejének korlátozását. A beíró füzetnél kifüggesztett aktuális zárási időpontig a horgásztó területét el kell hagyni!

A tavon foglalt helynek csak a stégek számítanak. A foglalt helyekre vonatkozó szabályok az országos horgászrendben előírtakkal azonosak. A stégeket a tulajdonos nevével, horgászigazolványának számával ellátott táblával kötelező ellátni! A stégek tulajdonosai kötelesek a stégeket biztonságos, horgászatra alkalmas állapotban tartani! A stégek szükség szerinti felújításának, biztonságossá tételének határideje: 2014. március 28. Azokat a stégeket, amelyek a megadott határidőig nem kerülnek felújításra, eltávolítjuk lehetőséget adva ezzel más tagtársaknak stég létesítésére.

Csónakból való horgászat saját felelősségre, csónakos területi engedély birtokában engedélyezett.
Csónakot kikötni csak a kiépített kikötőhelyen, illetve a saját stégnél lehet. A csónakos horgász a parton, ill. a stégen horgászókat semmilyen formában nem zavarhatja! Éjszakai csónakos horgászat csak az egyesületi tagok számára lehetséges!

Az etetés helyét kizárólag parafa dugó, nádszál vagy dőlő bója segítségével lehet megjelölni!

Bojlis horgászatnál az etetési helyeket távolságtól függetlenül, egyenként meg kell jelölni dőlő bójával. Napnyugtától napkeltéig a horgászhelyet és a vízben lévő dőlő bójákat is folyamatosan meg kell világítani.

Ragadozó halra horgászni letett bottal, egyágú horoggal, pergető, ill. legyező módszerrel lehetséges.

A kifogott és szákban elhelyezett nemes halat a fogást követően azonnal be kell jegyezni a fogási naplóba, ebből eredően darabonkénti tömeget kell beírni, több darabot összevonni és egy súlyt beírni nem szabad! A kifogott és a szákban elhelyezett halat CSERÉLGETNI TILOS! A drótos haltartó szák használata tilos!
?Egyéb halak? esetén megkülönböztetés nem szükséges (pl. keszeg, kárász, törpeharcsa, busa), ezek összsúlyát a horgászat befejezésekor a fogási napló egyéb rovatába kell beírni.

Csak az aznap fogott hal tárolása engedélyezett, kivéve az éjszakai horgászat alkalmával.

A kifogott busát, ezüstkárászt, naphalat, törpeharcsát visszadobni tilos, annak eltávolításáról a horgász köteles gondoskodni.

A szabályosan kifogott és elvinni kívánt halat a vízpartról elszállítani gyorsan és kíméletesen leölve szabad. A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal elszállítható élve is, kizárólag olyan tárolóedényben, amely biztosítja a számára a szükséges oxigéntartalmú vizet, és minimalizálja az állatot érő stressz hatásokat. (133 / 2013. (XII. 29.) VM rendelet 28. §. (16))

A rekordlistára szánt halakat feltétlenül pontyzsák illetve pontymatrac használatával óvjuk a fényképezésig. Szájbilincs használata tilos. Sebesült hal fényképét nem fogadják el.

 

-          Felnőtt horgász két bottal, azon legfeljebb három horoggal horgászhat. Az egyesületi tag saját, napijeggyel nem rendelkező vendégének átadott készsége természetesen a tag készségének számit. A vendég csak a taggal azonos horgászhelyen horgászhat!

Kifogható éves mennyiség 25 db nemes hal, ebből maximum 3 db 75 cm-nél nagyobb csuka lehet.

Egy nap összesen 2 db, hetente összesen 6 db nemes hal fogható. Egyéb halból napi 3 kg kifogása engedélyezett.

 

-          Ifjúsági horgász egy bottal, három horoggal, de tetszőleges módszerrel (úszós, fenekező egyaránt) horgászhat. A kifogható éves mennyiség 12 db nemes hal, hetente maximum 3 db. Napi mennyiség 1 db nemes hal, ill. 1.5 kg egyéb.

Gyermekjeggyel egy úszós felszereléssel lehet horgászni, kizárólag felnőtt felügyelettel.
Gyermek engedéllyel rendelkező horgász éjszaka nem horgászhat.
Kifogható mennyiség napi 2kg egyéb hal.

Lehetőség van felnőtt bojlis engedély váltására, melynek ára 53.500ft.
Ennek birtokában maximum három bottal horgászhat a tag.
Az éves mennyiségnél több hal ezzel az engedéllyel sem vihető el.
Bojlis horgászatnál kötelező a pontyzsák, pontymatrac és a fertőtlenítőszer használata.

 

A tavon a lékhorgászat nem engedélyezett!

 

Faj szerinti méretkorlátozások az alábbiak:

Faj

Elvihető méret alsó határa

Amur

40 cm

Csuka

75 cm (maximum évi 3 db)

Harcsa

50 cm

Ponty

30 cm

Süllő

40 cm

Balin

TILOS ELVINNI!

Compó

TILOS ELVINNI!

 

 A fentieknél rövidebb halat megtartani, szákba tenni TILOS! A mérést az orrcsúcstól a farok úszó tövéig kell elvégezni.
5kg-nál nagyobb pontyot elvinni szigorúan TILOS!

Telepítést követő 3 napig a telepített halfajt elvinni TILOS!

 

Kérünk mindenkit, hogy távozáskor külön felszólítás nélkül a csomagokat, ill. gépjárművet az erre feljogosított személyeknek megmutatni szíveskedjenek! A horgászok KÖTELESEK a kifogott halat a halőrháznál bemutatni és leméretni! A halőr, ill. a vezetőségi- és a FEB tagok a horgászok gépkocsiját bármikor ellenőrizhetik. Az együttműködés megtagadása esetén fegyelmi felelősségre vonásra kerül sor, mely kizárással/eltiltással jár!

A fentiek be nem tartása fegyelmi vétségnek bizonyul. A fegyelmi vétséget elkövetők engedélye azonnali bevonásra kerülhet.

Ellenőrzésre jogosult a mindenkori halőr valamint a vezetőségi, ill. a FEB. tagok, valamint az egyesület vezetősége által megbízott személyek (társadalmi halőrök). A tó felügyeletét a mindenkori halőrök, a tagok, a társadalmi halőrök valamint a polgárőrség végzi.

Az egyesület vagyontárgyainak rongálása, eltulajdonítása, ill. a halak illetéktelen elvitele azonnali kizárást von maga után!

Minden horgásztárs köteles a tó teljes területén ügyelni a környezet tisztántartására, a nádas, az élővilág megóvására!


Az egyesület érdekében a tavon rendezendő horgászversenyek ideje alatt horgászni TILOS!

Kérünk mindenkit, hogy a horgászat megkezdése előtt tájékozódjon a halőrháznál, ill. honlapunkon a versenyek időpontjáról!

 A fentieken kívül az országos horgászrend betartása kötelező!

Csónakban, vízparton és környékén való tartózkodás mindenkinek csak saját felelősségére történhet, az ott bekövetkezett esetleges balesetért a vízterület halászati jogosultja semminemű felelősséget nem vállal.

Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a fogási napló leadása mindenki számára kötelező!
A leadás határideje az Országos Horgászrend előírásai szerint.

 

 

A horgásztó tervezett nyitása: 2014.03.15. A pontos szezonkezdésről kérjük, érdeklődjön az egyesület telefonszámain, ill. figyelje honlapunkat (bugaszegito.hu). Horgászni csak a tagdíj és a területi engedély befizetése után lehetséges!

 

Az első társadalmi munka időpontja: 2014.03.08. 08:00 órától

A második társadalmi munka időpontjáról szükség szerint a vezetőség időben értesíti a tagokat.

Kérjük, hogy különböző eszközöket (lapát, gereblye, kapa, ásó, motoros fűrész, stb.) lehetőség szerint mindenki hozzon magával. Külön írásbeli kérésre a társadalmi munkát az év folyamán (egyeztetve) más időpontokban is el lehet végezni. A társadalmi munkán való részvétel minden egyesületi tag számára kötelező. Amennyiben az előre meghirdetett napokon nem tud, vagy nem kíván megjelenni és a társadalmi munkán részt venni, úgy 10.000 Ft meg fizetésével módja van a társadalmi munka megváltására vagy a vezetőség által jóváhagyott egyéb tevékenységgel pótolhatja.

 

Házi horgászverseny tervezett időpontja: 2014.05.03. 8:00 órától
Nevezés 7:00 órától, a nevezési díj 1000 Ft, amely helyben fizetendő.

Éjszakai horgászati lehetőség: 2014.03.28-tól horgászat péntekről szombatra, szombatról vasárnapra, illetve ünnepnapra virradó éjszaka.

Kizárólag tagok számára ugyancsak 2014.03.28-tól a szerdai nyitva tartás a már megszokott módon hosszabb lesz.

Ezeken kívül lehetőség van tagoknak, kizárólag harcsa horgászatra, partról, vagy csónakból minden éjszaka 24 óráig.
Amennyiben nincs a tavon őrzés, ez irányú szándékát a horgásznak be kell jelenteni telefonon, vagy személyesen a halőrnek, vagy Stanka Gábor elnöknek.

 

Az éjszakai őrzés a tagok részéről a következő képen történik:

Évente egy alkalommal minden (egészségileg nem korlátozott) tagtársunknak kötelező. A beosztást a vezetőség sorsolás útján elkészíti, mely a halőrháznál kifüggesztésre kerül. Cserélni kizárólag csak akkor lehet, ha a tag másik taggal megállapodik és a változást a halőrháznál bejelenti!

Éjszakai őrzés megváltása: 4000Ft

 

Minden tagtársunknak ajánljuk figyelmébe az alapszabályunk és az országos horgászrend tanulmányozását, melyek rendelkezései minden Bugaszegen horgászó horgásztársunkra érvényesek!

 

Elérhetőségeink:

Halőrház: 06-70/4114-198

Elnök: 06-30/9394-014

Titkár: 06-30/2883-583

Honlap: www.bugaszegito.hu
 

Görbüljön a bot, füstöljön a fék, fortyogjon a harcsapörkölt!

 

a vezetőség nevében


Stanka Gábor elnök
 

Balatonboglár-Bugaszeg, 2014.02.12.

Élőkép

 

VÍZTÉRKÓD
BUGASZEG

99-059-9-9

 

Nyitvatartás:
Napijegyes horgászok részére ZÁRVA! 
 
Halőr telefonszáma:
(70) 411 - 4198
 
Időkép felhőkép
Felhőkép

Facebook

Támogatóink

 
 
Go to top